Kontakt

 Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

pl. Hołdu Pruskiego 8

70-550 Szczecin

www.rpo.wzp.pl

 

Realizacja

Smartlink Sp. z o.o.

ul. Zjazd 2/4

60-653 Poznań

www.smartlink.pl

 

Projekt graficzny, skład, infografiki i rysunki: Maciej Pachowicz

Teksty: Jerzy Gontarz, Bohdan Pawłowicz, Agata Rokita, Waldemar Wojciechowski

Zdjęcia: archiwa beneficjentów, Jerzy Gontarz, iStock.com, Jacek Kordus, Konrad Królikowski, Marcin Omelańczuk, Arkadiusz Rutkowski/INFOMAN, Cezary Skórka, Janusz Tatarkiewicz

Teksty zamieszczone w poradniku zostały skrócone i zredagowane. Wykorzystano materiały publikowane w biuletynie informacyjnym „RPO” w latach 2013-2015.

e-poradnik informacyjny wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego