Po cóż nam ta promocja

Skuteczność kampanii marketingowej zależy od doboru takich narzędzi i działań promocyjnych, które najlepiej oddają cechy naszej oferty oraz podkreślają jej walory i wyjątkowość. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, do kogo i jakim językiem mamy przemawiać, by zainteresować go naszym projektem bądź produktem?

Informowanie opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu z funduszy UE, jest obowiązkowe. Dlaczego? Ponieważ „wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe”. Mówią o tym ogólne zasady promocji i oznakowania projektów.

Promowanie projektu dofinansowanego z RPOWZ niesie dodatkowe korzyści oprócz wywiązania się z obowiązku poinformowania o donatorach. Dobra komunikacja zapewni nam nowych klientów. A liczba osób korzystających z efektów projektu to najczęściej podstawowy wskaźnik rezultatu. Jeśli chcemy zapewnić naszemu przedsięwzięciu sukces, warto od samego początku pomyśleć o działaniach promocyjnych wybiegających poza obowiązkowe minimum. Stosując rozmaite narzędzia z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej, możemy wesprzeć osiągnięcie strategicznych celów.

10 powodów do profesjonalnego zaangażowania się w promocję projektów:

  1. Trzeba znać podstawowe obowiązki w zakresie realizacji projektów finansowanych z Programu Regionalnego, w tym te dotyczące promocji i informacji. To uchroni nas przed błędami, które mogą być kosztowne.
  2. Ograniczanie się tylko do obowiązkowych działań, np. oznakowania projektów (naklejki lub tablice), to za mało, by mówić o sprawczej sile promocji. Większa aktywność w promocji projektu wesprze realizację strategii Twojej organizacji.
  3. Bez działań promocyjnych nie sposób dotrzeć do odbiorców z informacją o przedsięwzięciu. Dlatego nie wystarczy sama świadomość tego, że realizujemy świetny projekt. Inni również mogą (i powinni) przekonać się o tym. Stwórz im szansę.
  4. Tysiące inwestycji otrzymało dofinansowanie z Programu Regionalnego. Jak się wśród nich wyróżnić? W ukazaniu wyjątkowości i pionierskiego charakteru przedsięwzięcia może pomóc tylko dobrze przemyślana promocja.
  5. To, co stworzyliśmy w wyniku projektu, żyje tylko dzięki temu, że dobrze służy ludziom. Dlatego tak ważna jest dobra komunikacja z użytkownikami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Pokazujmy, że jesteśmy otwarci i zdolni do wprowadzania koniecznych zmian i korekt.
  6. Zachęcajmy ludzi, instytucje lub partnerów biznesowych do korzystania z efektów tego, co zrealizowaliśmy. Dobra promocja pozwala ukazać im plusy – zachęca: zobacz, ile zyskasz, korzystając z naszej nowej oferty – podkreśli społeczną wartość inwestycji.
  7. Różnorodność kanałów dotarcia do odbiorców i stosowanie wielu form promocji projektu zapewnia naszym działaniom większy zasięg. Należy jednak odpowiednio dobierać metody do charakteru grupy docelowej i potrzeb określonych w naszej strategii.
  8. Poprzez aktywną promocję projektu poszerzamy możliwości współpracy naszej instytucji czy organizacji z innymi podmiotami.
  9. Realizacja projektu wspieranego z funduszy unijnych łączy się z licznymi kontrolami. Pokazując sprawność i przejrzystość, uwiarygodnimy naszą firmę lub instytucję wobec kontrahentów.
  10. Realizacja inwestycji metodą projektową, która zakłada stosowanie rygorystycznych procedur, to wymagająca dyscyplina. Ale pokazując światu, że potrafimy to robić, będziemy budować lub umacniać markę – naszą i regionu.

To mnie rusza

Jadąc przez Polskę, spotkamy tablice informujące o projektach. Oznakowanie inwestycji, które otrzymały wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, jest obowiązkowe. Większość tablic ma podobną formę i wyłącznie informacyjny charakter. Urząd Miejski w Barlinku potraktował ten nośnik bardziej kreatywnie. Zaprojektowano tablice, które nie tylko spełniają wytyczne dotyczące promocji projektów RPO, ale też przyciągają uwagę. Na tablicach stojących przy szlakach spacerowych starówki oprócz informacji o projekcie umieszczono historyczne zdjęcia Barlinka. Spacerujący dowiadują się, jak wyglądały ulice i domy w poszczególnych miejscach przed II wojną światową. Kilka słupków pod tablicami zyskało też funkcję stojaków rowerowych. Nieprzypadkowo na oznakowaniu umieszczono hasło promujące markę miejsca: „Barlinek – to mnie rusza” – miasto jest światową stolicą nordic walking, a takie dawne zdjęcia również poruszają wyobraźnię. Odpoczywajmy aktywnie, a Barlinek poznawajmy w ruchu!